Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

Organisatie
Share |

Organisatie
Open Universiteit
Plaats
Nederland

Opleiding

Opleiding
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen
Omschrijving
Cultuur is een ruim begrip waarin identiteit, omgangsvormen en gemeenschappelijke idee├źn en codes een grote rol spelen. De cultuur waarin wij leven kent verworvenheden en overblijfselen uit het verleden. De masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding. De opleiding staat voor verdergaande verdieping en specialisatie in het vak, met name op het vlak van onderzoek. Aan het einde van de opleiding weet u hoe u vakliteratuur moet bestuderen en beoordelen, kunt u inzichten met elkaar confronteren, zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren en uw eigen visie vormen en onder woorden brengen in de masterscriptie. Meer informatie over de Open Universiteit: http://www.ou.nl/web/over-ons/wat-is-de-open-universiteit Meer informatie over de Open Universiteit: http://www.ou.nl/web/over-ons/wat-is-de-open-universiteit