Master Expertdocent Beroepsonderwijs

Kijk voor onze open avonden op windesheim.nl/openavond.

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Windesheim
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Windesheim werkt aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Opleiding

Opleiding
Master Expertdocent Beroepsonderwijs
Omschrijving
De master Expertdocent Beroepsonderwijs is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht. In de masteropleiding ontwikkel je je tot een docent die gespecialiseerd is in het opleiden van beroepsbeoefenaars. Als expertdocent beroepsonderwijs
ben je op de hoogte van actuele vak- en beroepskennis en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertaal je dit naar een beroepsopleiding. Je breidt jouw pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire uit, verantwoordt je professioneel handelen op basis van theorie
en praktijkervaringen en toont de impact van jouw handelen in de praktijk aan.In drie onderwijseenheden komen de drie kerntaken van een docent aan de orde: vormgeven, uitvoeren en beoordelen van beroepsonderwijs. Steeds wordt een koppeling gemaakt met de onderwijsinhoud en steeds maak je een verbinding met de beroepspraktijk. Je richt
je op actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk en recente vakinhoudelijke ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat zowel de school als de werkplek door studenten optimaal kunnen worden benut om het beroep te leren. Je ontwikkelt en benut een netwerk van collega-docenten,
praktijkopleiders en inhoudelijke experts.