Master Expertdocent Beroepsonderwijs

Zie voor open avonden http://www.werkenstudie.hu.nl

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Wij hebben op Hogeschool Utrecht een passie voor leren. Die brengen wij over op onze studenten en cursisten, zodat zij die passie kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Met een vernieuwend en door onderzoek gevoed onderwijs- en nascholingsaanbod dragen we in partnerschap met het werkveld actief bij aan de innovatie en kwaliteit van het onderwijs van de toekomst. Het merendeel van onze opleidingen en cursussen wordt aangeboden in een blended leeromgeving die het mogelijk maakt deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren.

Opleiding

Opleiding
Master Expertdocent Beroepsonderwijs
Omschrijving
De hbo-master Expertdocent Beroepsonderwijs is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU), met als doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste educatieve masteropleiding in Nederland die zich specifiek
richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo. De focus van de expertdocent beroepsonderwijs ligt op het versterken van het primaire onderwijsproces, het pedagogisch-didactisch handelen. Vanuit een maatschappelijke, onderwijskundige, beroepsmatige en vakinhoudelijke invalshoek werk je in de opleiding aan
het vormgeven, uitvoeren of beoordelen van adaptief beroepsonderwijs in jouw eigen praktijk. Je levert maatwerk aan de heterogene groep studenten én aan de beroepspraktijk. Daarbij baseer je je altijd op actuele vak- en beroepskennis en verbind je leren op
school en in de beroepspraktijk. Je bekwaamt je in het onderzoeken van opleidingsvraagstukken en ontwikkelt een professionele theorie om jouw eigen handelen te verantwoorden.Je werkplek als jouw leerplek

De opleiding kenmerkt zich door een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Jouw werkplek dient als leerplek. Je verdiept je in theoretische kennis en past deze toe in de praktijk. Omgekeerd bieden praktijkervaringen je inzicht in theorieën of leiden ze tot
nieuwe theorieën. Je deelt jouw kennis en inzichten met collega’s in jouw eigen organisatie en daarbuiten en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van het beroep van opleider in het beroepsonderwijs.Studieduur

Drie jaar in deeltijd (90 ECTS)Toelating

Voor toelating tot deze master moet je de juiste vooropleiding, relevante werkervaring en een baan hebben en vindt een intakegesprek plaats. Lees meer over de

toelatingseisen
.