Master Evidence Based Innovation in Teaching

Organisatie
Share |

Organisatie
Nederlands Instituut voor Masters in Educatie
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Het NiME biedt docenten in het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de professionele lijn via masteropleidingen. De opleidingen zijn bedoeld voor excellente docenten die meer inhoud willen geven aan hun leraarschap in de klas, de school en hun omgeving. Docenten die zich op wetenschappelijke wijze willen verdiepen in vakdidactiek, pedagogiek en onderwijskunde, met de eigen school als leeromgeving en aansluitend bij de schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Master Evidence Based Innovation in Teaching
Omschrijving
Onderwijsvernieuwing. Een woord dat een verstandig mens met hart voor het onderwijs voorzichtig uitspreekt. De naam Master Evidence Based Innovation in Teaching, MEBIT, weerspiegelt dat sentiment.

Ideeën voor innovaties op school zijn er genoeg, de vraag is alleen: wat werkt? Die vraag is het uitgangspunt van deze opleiding. Het antwoord wordt gezocht bij de wetenschap – én door zelf te onderzoeken wat werkt. Het masterprogramma gaat in op deze beide aspecten van dit evidence based principe: literatuuronderzoek en praktisch onderzoek.

De opleiding besteedt verder expliciet aandacht aan de disseminatie van verworven kennis binnen de school.