Lerarenopleiding Duits

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Duits
Omschrijving
Omschrijving

Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) kun je de lerarenopleiding Duits volgen, in een bachelor- of mastertraject in voltijd of deeltijd. De deeltijdopleiding is flexibel en op maat. Dit betekent dat je eerder verworven competenties (evc’s) kunt inzetten
en zelf bepaalt hoe je de leeruitkomsten je eigen maakt. Er is ook een voltijdse kopopleiding. Wanneer je een aanverwante hbo- of wo-opleiding hebt, kun je hiermee in één jaar je bevoegdheid behalen. Een opleiding bij Fontys kenmerkt zich door persoonlijke
aandacht en uitdaging, zodat de kans op succes groot is.De tweejarige masteropleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het voortgezet onderwijs en het hbo.Losse modulen

Wil je wel je kennis vergroten maar heb je geen tijd voor een volledige opleiding? Je kunt bij FLOT ook vrijblijvend losse modulen volgen.Lerarenbeurs

De bachelor- en masteropleidingen van FLOT komen in aanmerking voor een Lerarenbeurs.Meer informatie:

Voltijd bachelor

Deeltijd bachelor

Deeltijd master

Kopopleiding