Lerarenopleiding Scheikunde

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Amstelveen
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Scheikunde
Omschrijving
Hbo Lerarenopleiding Scheikunde: Iets voor jou?

Scheikunde is de wetenschap die gaat over de eigenschappen van en de wisselwerkingen tussen stoffen. Je bestudeert de eigenschappen van chemische verbindingen en evenwichten. Je maakt kennis met de grond-beginselen van zuren en basen en met de elektrochemie.
Ook doe je bio-organische kennis op en leer je wat de invloed kan zijn van chemische

stoffen op het milieu. Ook biologische onderwerpen komen in het programma voor. In de eerste twee jaar is het programma voor de Lerarenopleidingen Natuurkunde en Scheikunde hetzelfde. Veel onder-

werpen moeten voor beide vakken worden bestudeerd. Zodoende komen ook (basis)natuurkundige onderwerpen voor in het programma van

Scheikunde.Wat houdt de Lerarenopleiding Scheikunde in?

De lerarenopleidingen in het leergebied Mens en Natuur leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het vmbo, mbo, de onderbouw van
havo/vwo en beroeps- en

volwasseneneducatie (bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die breed inzetbaar zijn. Daarom word je niet alleen opgeleid voor een tweedegraads bevoegdheid in het vak van jouw keuze, maar ook om lesondersteuning te kunnen bieden in de verwante
vakken van het leergebied Mens en Natuur.

 

Naast de vakinhoudelijke lessen zijn er vakoverstijgende activiteiten, waarin je samenwerkt met studenten Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en

Wiskunde aan projecten over thema’s als duurzaamheid, het weer en meteorologie. Ook voer je gezamenlijke practicumopdrachten uit. Door deze

samenwerking krijg je zicht op de inhoud van andere vakrichtingen in het leergebied Mens en Natuur. Verder volg je het vak Onderwijskunde (didactiek en pedagodiek) en allerlei trainingen, zoals een communicatie-training. Een belangrijk onderdeel van de opleiding
is je stage; hiermee start je direct in het eerste jaar.