Lerarenopleiding Nederlands

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Beschrijving
De Hogeschool van Amsterdam groeit. In cijfers, kennis, innovatie. In internationale samenwerking, aantallen studenten en productieve contacten met het bedrijfsleven. De HvA is meer dan alleen een onderwijsinstelling met ruim tachtig opleidingen. Het is ook een partner voor de zakenwereld, een grote werkgever en een belangrijke speler in het kennisveld. De HvA telt 38.624 studenten en 2.787 medewerkers (cijfers uit jaarverslag 2008). De zorg voor goed onderwijs en een prettige, uitdagende werkplek zijn voor de HvA daarom belangrijke speerpunten. De juiste begeleiding van aankomende studenten naar vakkundige professionals wordt als eerste verantwoordelijkheid beschouwd. Medewerkers van de HvA zorgen voor een constante hoge kwaliteit van het onderwijs. Zo kan iedere student vertrouwen op volledige inzet en ondersteuning.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Nederlands
Omschrijving
Taal is een belangrijk sociaal instrument. In de dagelijkse omgang, in contacten tussen instellingen, overheden, bedrijven, leerlingen, burgers en klanten. En natuurlijk is een groot deel van onze cultuur verankerd in taal. Taal leeft, ontwikkelt zich voortdurend en is van ons allemaal. Aan de HvA leiden we je op tot een leraar Nederlands die leerlingen helpt de taal te beheersen en in te zetten voor de meest uiteenlopende toepassingen.