Lerarenopleiding Maatschappijleer

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Beschrijving
De Hogeschool van Amsterdam groeit. In cijfers, kennis, innovatie. In internationale samenwerking, aantallen studenten en productieve contacten met het bedrijfsleven. De HvA is meer dan alleen een onderwijsinstelling met ruim tachtig opleidingen. Het is ook een partner voor de zakenwereld, een grote werkgever en een belangrijke speler in het kennisveld. De HvA telt 38.624 studenten en 2.787 medewerkers (cijfers uit jaarverslag 2008). De zorg voor goed onderwijs en een prettige, uitdagende werkplek zijn voor de HvA daarom belangrijke speerpunten. De juiste begeleiding van aankomende studenten naar vakkundige professionals wordt als eerste verantwoordelijkheid beschouwd. Medewerkers van de HvA zorgen voor een constante hoge kwaliteit van het onderwijs. Zo kan iedere student vertrouwen op volledige inzet en ondersteuning.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Maatschappijleer
Omschrijving
De oprichting van een nieuwe politieke partij, een scherper asielbeleid, het debat over waarden en normen. Allemaal voorbeelden van gebeurtenissen waar het vak Maatschappijleer zich mee bezig houdt. Politieke en maatschappelijke kennis is het fundament voor een democratie. In een democratisch land verwachten we van de burger dat hij niet alleen kan partciperen in de maatschappij maar dat hij ook meedenkt hoe die maatschappij er uit kan zien.