Lerarenopleiding Godsdienst (Godsdienst en Levensb

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Amstelveen
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Godsdienst (Godsdienst en Levensb
Omschrijving
De lerarenopleiding Godsdient: iets voor jou?

Deze opleiding besteedt tijd en aandacht aan je eigen levensbeschouwing of geloofsovertuiging: hoe zit die in elkaar, hoe is en wordt die gevormd?

Wat zijn jouw idee├źn bij de grote levensvragen? Bij onderwijseenheden als Godsdienstpsychologie en Spiritualiteit bespreken we ook jouw persoonlijke

levensbeschouwelijke achtergrond en beleving. Ook bij andere onderwijs-eenheden is er aandacht voor jouw levensbeschouwelijke biografie.

Zodoende verhelder je op je eigen manier wat jouw leven een diepere zin geeft. Dit aspect van de opleiding draagt bij aan je professionaliteit als docent Godsdienst en Levensbeschouwing. Je gaat immers met leerlingen in gesprek over hun eigen levensvragen en
antwoorden daarop. Je helpt leerlingen om hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen.Wat houdt de hbo Lerarenopleiding Godsdienst in?

De tweedegraads lerarenopleidingen binnen het leergebied Mens en Levensbeschouwing leiden je op tot Bachelor of Education met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een van de vakken:

Islamgodsdienst

- Go
dsdienst (godsdienst en levensbeschouwing)

Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het vmbo, het mbo, de onderbouw van havo/vwo en in de beroeps- en volwasseneneducatie (bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die breed inzetbaar zijn. Daarom word je ook opgeleid om lesondersteuning
te kunnen bieden in het verwante

vak van het leergebied Mens en Levensbeschouwing.