Lerarenopleiding Engels

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Amstelveen
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Engels
Omschrijving
De Lerarenopleiding Engels: Iets voor jou?

Engels is de wereldtaal bij uitstek. Wij als Nederlanders denken al snel dat we goed Engels spreken. Dat mag waar zijn, zolang het om alledaags

taalgebruik gaat. Op een hoger niveau ziet dat er lang zo positief niet uit. Wil jij je taalniveau verhogen? Dan zit je goed bij deze opleiding. Maar de Lerarenopleiding Engels biedt je meer dan het op peil brengen van je taalvaardigheid. Naast het werken aan
je taalvaardigheid krijg je namelijk ook inzicht in de Engelse taal- en letterkunde, de cultuur en vakdidactiek. Deze elementen heb je nodig om een goede allround docent te worden. Je taalvaardigheid moet aan het eind van de studie op CPE-niveau (C2) zitten;
daar werk je gedurende je opleiding stapsgewijs naar toe. Verder bestudeer je de Engelse grammatica en hoe je die moet overbrengen op leerlingen. Ook een vak als socio-linguïstiek zal je hierbij helpen. Bij letterkunde krijg je een overzicht van de Engelse
literatuur van Shakespeare tot het heden. Verder maak je kennis met de cultuur van de belangrijkste Engelstalige landen in de vakken British Civilisation, American Civilisation en English

Speaking World. Alle vakken hebben elementen vakdidactiek in zich maar de vakken Didactics: How to teach en Teaching English gaan hier nog

dieper op in.Wat houdt de hbo Lerarenopleiding Engels in?

De lerarenopleidingen in het leergebied Mens en Taal leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Duits, Engels, Frans of Nederlands. Je werkt wekelijks intensief samen met medestudenten van andere opleidingen in het
leergebied Mens en Taal. Je werkt dan in zogenaamde leergebiedcolleges, waarin ook studenten van de andere taalopleidingen zitten. Bovendien leer je als taaldocent

een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van taal bij andere vakken als onder meer geschiedenis en economie. Je ontmoet mensen met andere

perspectieven en andere kennis. Dit verbreedt nu je horizon en straks je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Met je tweedegraads bevoegdheid kun je

lesgeven in het vmbo, het mbo, de onderbouw van havo/vwo en in de beroeps- en volwasseneneducatie.De vakken die je volgt hebben betrekking op:

– je eigen taalverwerving

– het ondersteunen van taalleerprocessen (vakdidactiek)

– de praktische studie van de manier waarop je een taal leert

– onderwijskunde (algemene didactiek en pedagogiek

– trainingen (bijvoorbeeld communicatie en meertaligheid)

– stages (waarmee je al in het eerste jaar begint).