Lerarenopleiding Duits

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Uv
Plaats
Amsterdam
Beschrijving
De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met circa 28.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Duits
Omschrijving
Taal is een communicatiemiddel en moet als zodanig onderwezen worden. Dit uitgangspunt vindt zijn weerslag in de eindexamenvoorschriften voor het Voortgezet Onderwijs. Het vakdidactiekprogramma Duits is hierop ge├źnt.