Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Amstelveen
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie
Omschrijving
Hbo Lerarenopleiding Bedrijseconomie: Iets voor jou?

Er is grote behoefte aan leraren die antwoord kunnen

geven op de vragen van vandaag. Leerlingen willen

weten wat de economische gevolgen zijn van de

kredietcrisis of van een daling van de dollarkoers.Wat houdt de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie in?

De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens en Maatschappij leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Aardrijkskunde, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis of Maatschappijleer. Met deze
bevoegdheid kun je lesgeven in het vmbo, het mbo, de onderbouw van havo/vwo en in de

beroeps- en volwasseneneducatie. Scholen staan te springen om leraren die breed inzetbaar zijn. Daarom word je niet alleen opgeleid voor een tweedegraads bevoegdheid in een vak naar keuze maar ook om

lesondersteuning te kunnen bieden in de verwante vakken van het leergebied Mens en Maatschappij.Naast je vaklessen voer je leergebiedactiviteiten uit, waarin je - samen met medestudenten aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en geschiedenis - werkt aan vakoverstijgende projecten. Bijvoorbeeld

over thema’s zoals de Europese Unie of natuurrampen. Door samen te werken krijg je zicht op de inhoud van de andere vakken in het leergebied

Mens en Maatschappij. Verder volg je het vak onderwijskunde (didactiek en pedagogiek) en allerlei trainingen, zoals een communicatietraining.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is je stage; hiermee ga je direct in het eerste jaar van start.