Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Uv
Plaats
Amsterdam
Beschrijving
De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met circa 28.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa.

Opleiding

Opleiding
Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Omschrijving
Aardrijkskunde en daarmee ook de vakdidactiek aardrijkskunde onderscheidt zich van andere vakken door de geografische beschouwingswijze. Dat wil zeggen: Geografen bestuderen gebieden door te kijken naar de spreiding van verschijnselen en de geleding van gebieden.