Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Organisatie
Share |

Organisatie
Plaats
Amsterdam

Opleiding

Opleiding
Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
Omschrijving
De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Levensbeschouwing leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Godsdienst & Levensbeschouwing of Islamgodsdienst. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid om lesondersteuning te kunnen bieden in verwante vakken binnen het gehele leergebied.