Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Organisatie
Share |

Organisatie
Plaats
Amsterdam

Opleiding

Opleiding
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
Omschrijving
De tweedegraads Lerarenopleiding voor het leergebied Mens & Zorg leidt je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Gezondheidszorg en Welzijn. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve).

Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid om lesondersteuning te kunnen bieden in de verwante vakken binnen het gehele leergebied. In het leergebied Mens en Zorg word je bekwaamd om les te geven in Menskunde binnen het vak Biologie.