Leraar Geschiedenis

Organisatie
Share |

Organisatie
Plaats
Amsterdam

Opleiding

Opleiding
Leraar Geschiedenis
Omschrijving
De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Wereld leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Aardrijkskunde, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis of Maatschappijleer. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid om lesondersteuning te kunnen bieden in de verwante vakken binnen het gehele leergebied.