Leraar Economie

Organisatie
Share |

Organisatie
Plaats
Amsterdam

Opleiding

Opleiding
Leraar Economie
Omschrijving
De tweedegraads lerarenopleidingen binnen Mens en Wereld leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in aardrijkskunde, economie, geschiedenis of maatschappijleer. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo), in het middelbaar beroepsonderwijs en in de sector beroeps- en volwasseneneducatie. De opleiding richt zich voornamelijk op het leraarschap op vmbo's en mbo's in grootstedelijke gebieden.