Leraar Duits

Organisatie
Share |

Organisatie
Driestar hogeschool
Plaats
GOUDA
Beschrijving
Driestar hogeschool leidt leraren op voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De lerarenopleidingen behoren tot de beste van Nederland. We maken deel uit van een organisatie die veel kennis over onderwijs heeft en dit doet vanuit christelijke waarden en bijbelse bronnen. Onze christelijk-reformatorische identiteit vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Het doortrekt alles wat we doen: de omgang met elkaar en onze studenten, het invullen van de lessen, het houden van dag- en weekopeningen. We spannen ons in om leraren op te leiden die zich geworteld weten in de Bijbelse leer en de gereformeerde belijdenis, die bewogen zijn met kinderen en jongeren en hart hebben voor hun werk. Daarnaast helpen we scholen bij de vormgeving van goed onderwijs en het nascholen van docententeams. Veel van onze docenten geven ook les in het onderwijs. Zo hebben we niet alleen gedegen kennis van de theorie, maar weten we ook wat er leeft in de praktijk. Dat merk jij in je opleiding. Kenmerkend voor onze hogeschool is de kleinschaligheid, de open sfeer en de goede persoonlijke begeleiding.

Opleiding

Opleiding
Leraar Duits
Omschrijving
In deze tweedegraads lerarenopleiding verdiep je je in het vak Duits: de meest gesproken moedertaal in Europa! Je ontdekt de rijke woordenschat en geniet van de veelzijdige literatuur. Bovendien bereid je je goed voor op het leraarschap. Het diploma geeft je bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en in alle leerjaren van het vmbo en het mbo. Leraar zijn: een schitterend beroep!