Leraar Duits

Organisatie
Share |

Organisatie
Plaats
Amsterdam

Opleiding

Opleiding
Leraar Duits
Omschrijving
De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Taal leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Nederlands, Engels, Duits of Frans. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid tot expert in taalverwerving zodat je leerlingen ook bij het leren van andere talen kunt helpen.