Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Open Dagen Inholland

Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en helpen wij je graag bij het maken van de juiste studiekeuze.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.inholland.nl/opendag
 

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Inholland
Plaats
Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam
Beschrijving
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend, en kan rekenen op inhoudelijk hoger beroepsonderwijs, op de menselijke maat en dichtbij. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld
 
Brede, herkenbare opleidingen
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Stevig onderwijs en goede begeleiding
De opleidingen zijn stevig aan de maat, maar mét een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
 
Praktijkgericht onderzoek
Bij dit alles hoort een stevige onderzoeksagenda waarbij we met onze lectoraten vooral cruciale aandacht schenken aan praktijkgericht onderzoek. Niet alleen versterken we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs, ook leggen we hierdoor belangrijke verbindingen met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek helpt ons de maatschappelijke opdracht te realiseren om betekenisvol te werken aan vraagstukken waar de samenleving mee worstelt.
 
Waarde(n)volle hogeschool
Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de samenleving hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. Inholland kenmerkt zich als een waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema's zijn: creatieve economie, de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen.
 
Samenwerken is het nieuwe concurreren
Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op een professionele carrière.

Opleiding

Opleiding
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Omschrijving
Wat houdt de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs in?

De voltijd hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) leidt op tot leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Je mag lesgeven aan alle groepen van de basisschool (4 tot en met 12 jaar) en aan leerlingen in het praktijkonderwijs (vmbo).Als leerkracht moet je veelzijdig zijn en goed kunnen omgaan met onverwachte situaties. Je realiseert je dat je een rolmodel bent en vindt het leuk om een inspirator te zijn voor kinderen en jong-volwassenen.

Ieder kind is anders en heeft een eigen benadering nodig. Je krijgt te maken met kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ‘anders’ leren. Dyscalculie, dyslexie, beelddenken; het komt steeds vaker voor. Dit vraagt om het vermogen individuele
kwaliteiten van kinderen te herkennen en ze te stimuleren in het gebruik ervan. Zodat ze veerkrachtiger worden en zich lekkerder voelen in de klas.

  

Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo): Iets voor jou?

Om een goede leerkracht te zijn heb je kennis nodig van de ontwikkeling van kinderen maar ook van de inhoud van vakgebieden en de manieren waarop je kinderen kunt helpen bij het leren. Je leert kinderen met verschillende achtergronden te observeren en te begeleiden.
Spreekt dit je aan en wil je een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen? Dan is de opleiding Leraar Basisonderwijs zeker iets voor jou!