Leergang Total Coaching® I

Bureau Land & Partners organiseert regelmatig open informatiedagen en bijeenkomsten. Kijkt u op onze website voor de specifieke data.

Organisatie
Share |

Organisatie
Bureau land
Plaats
Ansen
Beschrijving
Bureau Land & Partners is het opleidingsinstituut waar psychologie praktisch en toepasbaar wordt ingezet. Theorie is mooi, dat het werkt is beter. Deze toepasbare psychologie vindt u in al onze opleidingen, leergangen en workshops en ook in onze coachingsactiviteiten. In de visie van Bureau Land & Partners staan reflectie, diepgang en ontwikkeling centraal. Onze missie is mensen zich bewust te laten worden van de drijfveren, patronen en resultaten in hun leven. Met de verworven kennis, vaardigheden en inzichten kunnen ze vervolgens kiezen voor doelgerichte verandering. Hiertoe bieden wij, in een stimulerende en veilige omgeving, de best mogelijke gereedschappen. Bureau Land & Partners is opgericht in 1993 door drs J.A. Land, psycholoog. Ons opleidingsprogramma bestaat uit: Leergangen, Trainingen, Opleidingen, Master Classes en workshops oa op het gebied van Coachen, NLP en Systemisch Werk (opstellingen). Al onze opleidingen en activiteiten zijn gericht op het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.

Opleiding

Opleiding
Leergang Total Coaching® I
Omschrijving

Leergang Total Coaching® I
HBO/WO niveau

  • Wilt u een Coach met een hoofdletter C worden?
  • Wilt u zich als manager, leidinggevende, begeleider, werkcoach verder professionaliseren in het Coachen en begeleiden van mensen?
  • Wilt u leren om meer te zijn dan iemand die mensen vertelt wat ze moeten doen?

De Leergang Total Coaching® I is een opleiding die u een complete ontwikkeling als Coach biedt!

Als Coach mensen kunnen inspireren tot verandering
De Leergang Total Coaching® I kent een fijne balans tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling en het aanleren van vele coaching technieken en -vaardigheden. U ontdekt waarom uzelf bepaalde patronen bleef volgen en vanuit welke waarden en overtuigingen u uw leven vorm geeft. Waardoor u dit ook bij anderen kunt herkennen en hen kunt begeleiden in de veranderingen die zij willen in hun leven. Daarnaast bekwaamt u zich tot een Coach die werkelijk contact kan maken met mensen en ze kan inspireren tot verandering.

Coachen met NLP, Provocatief Coachen en nog veel meer...
De Leergang Total Coaching® I bestaat uit tien driedaagse modules waarin zeer diverse Coach onderwerpen worden behandeld.  U wordt NLP Coach, met andere woorden u leert de NLP Practitioner technieken toepassen in Coaching, waardoor u kunt coachen op structuur. U leert de basis van Coachen en ontwikkelt hiervoor de juiste kwaliteiten en vermogens. Kortom: De Leergang Total Coaching® I, biedt u een complete ontwikkeling tot Professioneel Coach.

Ontwikkeling als Coach op maat
Het is ook mogelijk om losse modules te volgen en in een ander tempo de Leergang te doorlopen. U krijgt dan deelcertificaten voor elke gevolgde module. Of het NLP Practitioner Certificaat na module 1 t/m 5. U heeft dan èn alle technieken van de NLP Practitioner Opleiding geleerd en u heeft basis kennis opgedaan van Coachen / Begeleiden.

De eerstvolgende Leergang start op 23 september a.s.