Kernvak Nederlands op de kaart

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Kernvak Nederlands op de kaart
Omschrijving
Het vak Nederlands is na benoeming tot kernvak nog belangrijker geworden. Leerlingen en docenten kunnen zich geen onvoldoendes meer permitteren. Het is daarom van groot belang dat de sectie of vakgroep Nederlands op een   opbrengstgerichte werkwijze in
samenwerking de leerlingen naar de gestelde eindtermen brengt. De rol van de sectievoorzitter is hierin essentieel: hij/zij moet de gestelde kaders kennen, de samenwerking aansturen en zorgdragen voor een sterke inhoud voor de doorlopende leerlijnen Nederlands.

De onderdelen van deze trainingen richten zich op:

- Referentiekader taal en ontwikkelingen rond het kernvak Nederlands

- Hoe kan een sectie opbrengstgericht werken

- Hoe formuleert u met de sectie een visie en bepaalt u werkwijze en hoofdlijnen

- Ontwikkelen van een concepsectieplan gebaseerd op de geformuleerde visie, werkwijze en hoofdlijnen van het programma