Intern Begeleider (Post-HBO)

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Intern Begeleider (Post-HBO)
Omschrijving

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

De intern begeleider richt zich vooral op de zorgstructuur en de begeleiding van leraren. Hij/zij zal in de toekomst steeds meer een onderwijsinnovator worden en een rol spelen bij veranderingprocessen. Het handelingsgericht werken geeft daarvoor handvatten.

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd.

Onderwerpen
De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:
• visie en opzetten van de zorgstructuur, inclusief taak en functie van de intern begeleider
• schoolontwikkeling en verandermanagement
• professionele communicatie
• begeleiden en coachen van leraren en teams.

Na deze eenjarige basisopleiding is er een eenjarige top-opleiding Intern Begeleider mogelijk.