Intern begeleider / Remedial teacher

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Intern begeleider / Remedial teacher
Omschrijving
Opleiding Intern Begeleider en Remedial Teacher: uzelf als leerkracht ontwikkelen
tot ib/rt’er?                                                                                 

 

Geeft u les op een basisschool en heeft u behoefte aan verdieping? Wilt u uw eigen onderwijspraktijk verrijken en reflecteren op uw eigen handelen? Dan is de gecombineerde opleiding Intern Begeleider en Remedial Teacher post-hbo echt iets voor u!Interne begeleiding en remedial teaching vormen de basis van het zorgteam op een basisschool, naast de reguliere leerlingenzorg. Als intern begeleider bent u de spin in het ‘zorgweb’, een boeiende en uitdagende taak. U ziet het als een uitdaging om als professional
de leerkrachten bij u op school te begeleiden en coachen bij het realiseren van algemeen en specifiek onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Vanuit nieuwe onderwijskundige en orthopedagogische kennis professionaliseert u zich als remedial teacher steeds verder
in de begeleiding van kinderen met specifieke problemen in onderwijssituaties. Deze opleiding combineert beide specialismen en is ook modulair te volgen.Doelgroep

De opleiding Intern Begeleider en Remedial Teacher is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Uw medecursisten hebben allemaal een afgeronde hbo-studie en hebben relevante werkervaring.Programma/onderwerpen

Tien modulen, tevens los te volgen:

 • management van de zorgverbreding
 • zorgverbreding van het jonge kind
 • oplossingsgericht coachen, gespreksvoering
 • gedrags- en werkhoudingproblemen (ADHD, NLD, autisme, PDDNOS)
 • rekenen
 • taalontwikkeling van het jonge kind
 • lezen
 • ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, schrijfproblemen
 • motorische hulpverlening

Wat leert u tijdens de opleiding Intern Begeleider en Remedial Teacher?

 • zorgverbreding binnen de school opzetten en onderhouden
 • remedial teaching begeleiden en coördineren
 • oplossingsgericht coachen, inspireren op vriendelijk leiding geven
 • begeleiden en managen van de zorg rondom het jonge kind
 • verschillende methoden toepassen op werkhouding- en gedragsproblemen
 • kindbeelden herkennen, handelingsplannen schrijven op klas- en schoolniveau
 • diagnostiseren en remediëren op het gebied van rekenen, taal, lezen en motoriek
 • visie op ontwikkeling van kinderen

Resultaat/einddoel

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Intern Begeleider / Remedial Teacher, ontvangt u een officieel erkend diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door
Registerleraar.nl voor 480 registeruren.