Hoogbegaafdheid realiseren

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Hoogbegaafdheid realiseren
Omschrijving
Cursus Hoogbegaafdheid realiseren: (H)erken hoogbegaafdheid!U bent werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, IB’er of zorgcoördinator en u wilt meer weten over het herkennen en signaleren van hoogbegaafdheid in de klas. Graag wilt u weten hoe u de ouders het best kunt betrekken bij de educatieve ontwikkeling van
een leerling met hoogbegaafdheid. Deze cursus biedt de handvatten om op de juiste manier met hoogbegaafdheid om te gaan. Uw collega-deelnemer is werkzaam in het basisonderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Naast de leerkrachten zijn ouders van
hoogbegaafden welkom om de cursus bij te wonen.Programma/onderdelen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • wat is hoogbegaafdheid: modellen en definities van hoogbegaafdheid; kenmerken, types en profielen
 • intensiteit: o.a. hooggevoeligheid naast Dabrowski; misdiagnose
 • opvoeding: o.a. valkuilen; gevarendriehoek; fixed mind-set en growth mind-set (Dweck)
 • onderwijs: o.a. wat iedereen echt moet leren
 • motivatie en onderpresteren: o.a. wat hebben hoogbegaafden nodig; typen onderpresteerders (Whitley); oorzaken motivatiegebrek (Webb)
 • materiaal voor hoogbegaafde leerlingen

Wat leert u tijdens de cursus Hoogbegaafdheid realiseren?

Na de volledige cursus:

 • heeft u een theoretische ondergrond betreffende alle aspecten van hoogbegaafdheid
 • bent u in staat hoogbegaafdheid te herkennen en leerlingen te signaleren
 • heeft u een beeld van onderwijsaanpassingen zoals compacten, versnellen, verrijken en verdiepen
 • heeft u inzicht gekregen in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
 • bent u voldoende op de hoogte van onderwijs aan hoogbegaafden om op de eigen school een Werkgroep Hoogbegaafdheid te leiden voor beleidsontwikkeling

Resultaat

Na het afronden van de cursus ontvangt u een certificaat van Inholland Academy. De cursus Hoogbegaafdheid realiseren is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 28 registeruren.