Het voeren van de professionele dialoog

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Het voeren van de professionele dialoog
Omschrijving
In deze training werkt u met het model van de Piramide: een concreet stappenplan op weg naar excellent leraarschap. De route kent vier etappes: het beheersen van de vijf rollen van leraar, het bieden van passende werkvormen, het lesgeven aan alle doelgroepen
door te differentiëren en het begeleiden van leerlingen die zelfverantwoordelijk zijn. U gaat de diepte in van de theorie over de vijf rollen van een effectieve leraar en hoe een docent heel gericht verder kan ontwikkelen. Een ander inhoudelijk thema kan ook
centraal staan: passend bij de thema's die op dat moment actueel zijn in de ontwikkeling binnen de schoolorganisatie: zoals opbrengstgericht werken, reken-/taalbeleid invoeren, invoeren laptop etc.>>> Deze training kan op maat worden georganiseerd voor uw school