HBO Bachelor Lerarenopleiding Gezondheidszorg en W

Regelmatig organiseren wij voorlichtingsavonden. Kijk hiervoor op http://www.ncoi.nl/Voorlichtingsbijeenkomsten.html.

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
NCOI Opleidingen
Plaats
Diverse locaties
Beschrijving
Onderwijsopleidingen bij NCOI

Met veel drive organiseert NCOI Opleidingen praktijkgerichte opleidingen en complete leerlijnen met erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen en trainingen. Stuk voor stuk ontwikkeld voor mensen met ambitie in het onderwijs. Mensen zoals u, dus. Onze aanpak is vooral uniek, omdat wij altijd optimaal aansluiten op de situatie van volwassenen. Mensen die, naast een druk leven, op een plezierige en praktijkgerichte manier willen studeren en zo hun persoonlijke ambitie als leraar willen waarmaken.

Juist onze flexibele manier van opleiden en onze jarenlange ervaring zijn van toegevoegde waarde voor het moderne onderwijsveld. Wij ervaren nu al dat veel onderwijsinstellingen kiezen voor NCOI Opleidingen. Door onze opleidingen en trainingen worden onderwijsmedewerkers verder ontwikkeld en leren zij van de kennis en inzichten van anderen.

Opleiding

Opleiding
HBO Bachelor Lerarenopleiding Gezondheidszorg en W
Omschrijving
Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn leert u kennis over gezondheid en gezond gedrag en dit te vertalen naar didactische werkvormen en een prikkelende manier van lesgeven. Met dit programma wordt u opgeleid tot Bachelor
of Education, met een tweedegraads bevoegdheid in gezondheidszorg en welzijn. Hiermee kunt u onderwijzen op het (V)MBO. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie
en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bacheloropleiding goed te combineren is met werk en privé. Met deze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding
op het boeiende vak van leraar gezondheidszorg en welzijn in het VMBO en MBO.


Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele wijze het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Gezondheidszorg en Welzijn willen behalen. Wilt u bijvoorbeeld als
onbevoegd leraar uw onderwijsbevoegdheid behalen? Of wilt u als bevoegd leraar juist een 2e onderwijsbevoegdheid behalen? Dan is deze opleiding erg interessant voor u. De opleiding is ook zeer boeiend wanneer u een overstap wilt maken van het primair onderwijs
naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs. U kunt met deze opleiding dan een officiële bevoegdheid behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door
ervaren docenten, die zelf ervaring hebben in de onderwijspraktijk en in het domein van de gezondheidszorg en welzijn. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen
of benaderingen.

Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen
bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval. De opleiding bestaat uit 4 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze opbouw kunt u uw opleiding
flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een graad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.