HBO Bachelorprog. Leraar Lichamelijke Opvoeding

Regelmatig organiseren wij voorlichtingsavonden. Kijk hiervoor op http://www.ncoi.nl/Voorlichtingsbijeenkomsten.html.

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
NCOI Opleidingen
Plaats
Diverse Locaties
Beschrijving
Onderwijsopleidingen bij NCOI

Met veel drive organiseert NCOI Opleidingen praktijkgerichte opleidingen en complete leerlijnen met erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen en trainingen. Stuk voor stuk ontwikkeld voor mensen met ambitie in het onderwijs. Mensen zoals u, dus. Onze aanpak is vooral uniek, omdat wij altijd optimaal aansluiten op de situatie van volwassenen. Mensen die, naast een druk leven, op een plezierige en praktijkgerichte manier willen studeren en zo hun persoonlijke ambitie als leraar willen waarmaken.

Juist onze flexibele manier van opleiden en onze jarenlange ervaring zijn van toegevoegde waarde voor het moderne onderwijsveld. Wij ervaren nu al dat veel onderwijsinstellingen kiezen voor NCOI Opleidingen. Door onze opleidingen en trainingen worden onderwijsmedewerkers verder ontwikkeld en leren zij van de kennis en inzichten van anderen.

Opleiding

Opleiding
HBO Bachelorprog. Leraar Lichamelijke Opvoeding
Omschrijving
Wilt u anderen in beweging brengen en houden, ze motiveren om een leven lang te bewegen? Wilt u hen met plezier en vooral verantwoord laten bewegen en daarmee een positieve invloed uitoefenen op hun gedrag en gezondheid? Dan is dit HBO Bachelorprogramma
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) echt iets voor u. U leert uitdagende lessen op te zetten, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. Dit programma is zeer praktijkgericht en er is veel aandacht voor sport en beweging, maar u doet ook andere kennis
en vaardigheden op die onmisbaar zijn voor een leraar lichamelijke opvoeding.
Doelgroep

U bent zelf graag in beweging en wilt anderen stimuleren en leren ook in beweging te komen en te blijven. U wilt hen hierin goed begeleiden en ze wegwijs maken in het grote aanbod aan sport- en bewegingsmogelijkheden. Hiervoor wilt u op een efficiƫnte en flexibele
manier uw diploma 'HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding' behalen.Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan dit HBO Bachelorprogramma met een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Daarnaast is het ondergaan van een sportmedische
advieskeuring verplicht voor toelating tot de ALO. Ook neemt u deel aan een motorische test voorafgaande aan uw inschrijving in de opleiding. Een positieve beoordeling van deze test is noodzakelijk voor toelating tot de ALO.Doel en opzet

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten en trainers, die zelf actief zijn in de praktijk. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen
bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval.De opleiding bestaat uit 4 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken, en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult
merken dat het behalen van een graad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.

In de bijeenkomsten wordt de theorie voortdurend afgewisseld met de praktijk. Uiteraard worden er ook lessen verzorgd in speciale praktijklokalen en gymzalen.Stage

Het is belangrijk dat u leert hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook moet u een lesplanning kunnen opstellen, lessenseries uitvoeren en onderwijs kunnen evalueren en bijstellen. Daarnaast is een goede begeleiding
van leerlingen en goed contact met ouders en collega's van belang. Dit soort vaardigheden leert u pas echt door ze toe te passen in de praktijk.

Stage vormt daarom een verplicht onderdeel van dit Bachelorprogramma. Op die manier kunt u kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn binnen het werkveld.In fase 1 loopt u stage in het primair onderwijs tijdens de praktijkmodule primair onderwijs. Tijdens de praktijkmodule voortgezet onderwijs loopt u stage in het voortgezet onderwijs. In fase 2 kunt u kiezen t