HBO Bachelor Lerarenopleiding Geschiedenis

Regelmatig organiseren wij voorlichtingsavonden. Kijk hiervoor op http://www.ncoi.nl/Voorlichtingsbijeenkomsten.html.

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
NCOI Opleidingen
Plaats
Diverse locaties in Nederland
Beschrijving
Onderwijsopleidingen bij NCOI

Met veel drive organiseert NCOI Opleidingen praktijkgerichte opleidingen en complete leerlijnen met erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen en trainingen. Stuk voor stuk ontwikkeld voor mensen met ambitie in het onderwijs. Mensen zoals u, dus. Onze aanpak is vooral uniek, omdat wij altijd optimaal aansluiten op de situatie van volwassenen. Mensen die, naast een druk leven, op een plezierige en praktijkgerichte manier willen studeren en zo hun persoonlijke ambitie als leraar willen waarmaken.

Juist onze flexibele manier van opleiden en onze jarenlange ervaring zijn van toegevoegde waarde voor het moderne onderwijsveld. Wij ervaren nu al dat veel onderwijsinstellingen kiezen voor NCOI Opleidingen. Door onze opleidingen en trainingen worden onderwijsmedewerkers verder ontwikkeld en leren zij van de kennis en inzichten van anderen.

Opleiding

Opleiding
HBO Bachelor Lerarenopleiding Geschiedenis
Omschrijving
Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Geschiedenis kunt u direct als tweedegraads leraar geschiedenis direct voor de klas staan. U ontwikkelt pedagogische, (vak)didactische en vakinhoudelijke vaardigheden, zodat u de leerlingen op de juiste wijze
weet te enthousiasmeren. Daarbij ontwikkelt u kennis over de oudheid, middeleeuwen, renaissance en de geschiedenis van de 20e eeuw. In de afstudeerfase komt tevens niet-westerse geschiedenis uitgebreid aan bod. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid
van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bacheloropleiding goed te combineren is met werk en privé. Met deze NVAO-geaccrediteerde
Bacheloropleiding bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar geschiedenis in het VMBO, de onderbouw van HAVO/VWO en het MBO.


Doelgroep

Wilt u als onbevoegd leraar uw onderwijsbevoegdheid behalen voor leraar geschiedenis? Of wilt u als bevoegd leraar juist een 2e onderwijsbevoegdheid behalen binnen dit vakgebied? Dan is deze opleiding erg interessant voor u. Deze opleiding is ontwikkeld voor
diegenen die op een efficiënte en flexibele manier het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede graad in Geschiedenis willen behalen. De opleiding is ook erg interessant wanneer u een overstap wilt maken
van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs. U kunt met deze opleiding dan een officiële bevoegdheid behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk van het doceren in het voortgezet onderwijs en het brede spectrum van geschiedenis. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties
aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen
bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval. De opleiding bestaat uit 4 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze opbouw kunt u uw opleiding
flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een graad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.