Groei in de groep

Organisatie
Share |

Organisatie
HPC
Plaats
Utrecht
Beschrijving
HPC kan u op verschillende manieren en binnen diverse thema’s van dienst zijn. Binnen het onderwijs en het bedrijfsleven is HPC een begrip als het gaat om trainingen op maat en trainingen met open inschrijvingen. Alle uitvoerende trainers behandelen de thema’s op heldere, uitdagende, begrijpelijke en interactieve wijze. Ook voor supervisie worden wij vaak gevraagd. We hebben inspirerende inleiders en sprekers voor congressen, lezingen, ouder- en thema-avonden. Verder verzorgt HPC in samenwerking met Osmo Consult de 2 jarige opleiding tot synergetisch leerlingbegeider, trainer-coach en coachend leidinggevende. Voor meer informatie surf verder op onze website.

Opleiding

Opleiding
Groei in de groep
Omschrijving

Een tweedaagse training die je in staat stelt om een groep leerlingen te helpen uitgroeien tot een positieve groep. Zodra leerlingen in een klaslokaal samenkomen, vormen zij een groep. Deze groepsvorming doorloopt een aantal fasen. Op elk van die fasen kan je als docent of als mentor invloed uitoefenen, waardoor de groep zich kan ontwikkelen tot een positieve groep. Toch kan er een enorm verschil zijn in de manier waarop groepen zich uiteindelijk manifesteren. Groepen kunnen verschillen in de onderlinge samenhang tussen de leerlingen. Bovendien is de ene groep gemotiveerd om mee te doen aan de les dan de andere. De plek die leerlingen in een groep innemen, de balans tussen wat leerlingen geven en nemen en de ordening die binnen de groep ontstaat, worden voor een belangrijk deel beïnvloed door hun gezin van herkomst. Door te herkennen wat een groep nodig heeft, kun je als docent en als mentor een groepsklimaat creëren waarin leerlingen kunnen leren en opgroeien.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
* Verschillende fasen die een groep doorloopt tijdens een cursusjaar en de invloed die een docent kan uitoefenen om die groep op een goede manier door elke fase te helpen.
* Het verschil tussen regels en gedragscodes: wanneer en op welke manier kunnen regels en gedragscodes het meest effectief worden ingezet?
* Het herkennen van vier verschillende soorten groepen ten aanzien van taakmotivatie en onderlinge samenhang; mogelijkheden om een groep hierin positief te beïnvloeden.
* Het systemisch perspectief: de ordeningen in een groep. Hoe krijgt iedereen een plek?
* Het leren omgaan met conflicten; geweldloze communicatie.

Voor wie: Docenten, mentoren en zij-instromers in het VO die willen reflecteren op hun functioneren in een groep. En die daarbij nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen om de groepen waaraan zij lesgeven positief te beïnvloeden.
Data: 17 maart en 27 maart 2014
Contacturen: 12 uur
SBU: 6 uur
Kosten per deelnemer: € 410- (Inclusief het boek 'Mentor van nu’)
Trainer: Klaas Jan Terpstra