Gespecialiseerd leerkracht achterstandswijk

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Gespecialiseerd leerkracht achterstandswijk
Omschrijving

Je verbreedt in deze opleiding je handelingsrepertoire op het gebied van het samenwerken met ouders en collega’s in deze specifieke context, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, maar ook het omgaan met verschillen tussen normen en waarden op school en thuis en (taal)achterstanden.

Inhoud
Gestart wordt met het inzicht krijgen in en reflecteren op je eigen visie, kwaliteiten, normen en waarden als onderdeel van je professionaliseringsproces. Van daaruit wordt verder gekeken naar mogelijkheden om de individuele leerling in zijn of haar kracht te zetten. Het samenwerken met collega’s is in complexe contexten van nog groter belang en zal daarom een plek krijgen in de opleiding, evenals de samenwerking met ouders en andere betrokkenen. In achterstandswijken starten leerlingen hun schoolloopbaan vaker dan op andere scholen vanuit een taalarme thuisomgeving en is geregeld sprake van een niet-Nederlandse moedertaal. Gezien het belang van taal voor de verdere ontwikkeling van de leerling en diens plek in de maatschappij, zal in deze opleiding expliciet aandacht worden gegeven aan het vormgeven van goed taalonderwijs voor taalzwakke of NT2-leerlingen.

Blended learning
Blended learning is een kenmerk van deze opleiding. Dat wil zeggen dat de opleiding deels digitaal (online) plaatsvindt en deels op de lesplaats (face to face). Deze opzet maakt het mogelijk het studeren te combineren met een drukke baan: je bepaalt voor een belangrijk deel zelf wanneer en waar je studeert.
De opleiding is competentiegericht, wat betekent dat theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In je onderwijspraktijk in de achterstandswijk voer je opdrachten uit, zodat je de theorie direct kunt toetsen aan de praktijk. Van jou als student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht. Je wordt hierin ondersteund door medestudenten en begeleid door een studiecoach.

Toetsing
Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:

  • een intake-assessment
  • tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen
  • een afsluitend assessment

Certificering
De registratie van deze post-hbo-opleiding zal in de loop van 2014 bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland worden aangevraagd. Als de opleiding wordt geregistreerd, ontvang je na afronding het diploma Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.