Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)
Omschrijving
Leer omgaan met onderwijsbehoeften van leerlingen op individueel en/of groepsniveau.

 

Visie

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften
van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd.

 

Inhoud

De opleiding is competentiegericht.

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door een studiecoach.

 

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

• visies op gedrag

• onderzoeken van onderwijsbehoeftes

• handelingsadviezen

• professionele communicatie

Na deze opleiding is er een eenjarige top-opleiding leer- en gedragsspecialist mogelijk.

 

Opbrengst

Je hebt zicht op en kunt rekening houden met je eigen stijl van omgaan met leerlingen om zo op een verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te kunnen realiseren. Je kunt doelbewust opvoedingsmiddelen en vaardigheden
inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen. Ook leer je de onderwijsbehoeften van leerlingen signaleren en analyseren op individueel en/of groepsniveau. In samenwerking met collega’s of een externe deskundige kun je analyseren en (delen van)
een plan van aanpak zelfstandig uitvoeren en evalueren.

 

Certificering

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

Na deze opleiding is er een éénjarige Top-opleiding leer- en gedragsspecialist mogelijk.