Gedragspecialist

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Gedragspecialist
Omschrijving
Opleiding Gedragspecialist: leer effectief omgaan met gedragsproblemen in de klas!

                                                                         

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen in de klas en daarbuiten gedragsproblemen vertonen. Niet iedere leerkracht heeft direct een adequaat antwoord op dergelijke problemen. De opleiding Gedragspecialist geeft de leerkracht die zich handelingsverlegen voelt
in het omgaan met gedrag(problemen), handvatten om wel adequaat te kunnen handelen.Doelgroep

U bent leerkracht in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voorgezet onderwijs. U heeft een hbo-diploma (Pabo). Uw mededeelnemers hebben hetzelfde ervarings- en denkniveau en werken eveneens als leerkracht.Programma/onderdelen

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding Gedragspecialist aan bod:

  • orthopedagogisch handelen - wat vraagt het kind in zijn gedrag aan mij als opvoeder?
  • de interactionistische benadering
  • planmatig omgaan met probleemgedrag in de groep- preventie en signalering
  • kind en omgeving

Bij ieder onderdeel is er een schriftelijke opdracht waarin uw eigen praktijk en theorie aan elkaar verbonden worden.Wat leert u tijdens de opleiding Gedragspecialist?

De opleiding Gedragspecialist geeft u een andere kijk op het ontstaan van en omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. U verwerft competenties om op een passende wijze met deze leerlingen om te gaan.Resultaat

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Gedragspecialist, ontvangt u een officieel erkend diploma en wordt u opgenomen in het AbituriĆ«nten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor
320 uur.