Formatieplan en taakbeleid VO

Organisatie
Share |

Organisatie
AOb Scholing
Plaats
Utrecht
Beschrijving

AOB Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching voor PO, VO en MBO/HBO. Theoretisch onderbouwd én praktijkgericht. Van cursussen over alle aspecten van medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten en maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Formatieplan en taakbeleid VO
Omschrijving
Minder personeel, grotere klassen, beknibbelen op huisvesting en ambities bijstellen: herkenbare items voor de mr in de begrotingsbesprekingen. Afspraken over het taakbeleid liggen onder vuur. Op veel scholen geldt een serie vaste afspraken over het taakbeleid,
waarbij elke poging tot verandering ongenoegen oproept. Vanwege het trefwoord bezuinigingen voelt zo'n wijziging namelijk altijd als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Alleen op papier kan een leerkracht dezelfde taak blijven doen in minder uren.
In de praktijk verdwijnen er via deze kaasschaafbezuinigingen stukjes taak of ontstaat onbetaald overwerk.

 

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per salarisschaal. Het formatieplan wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur
vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en daarbij worden keuzes gemaakt. De personeelsgeleding van de mr heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. De mr gaat over de functies,
maar niet over de “poppetjes”.

 

In deze cursus maak je niet alleen kennis met taakbeleid en formatieplan, maar ook met de struikelblokken, angels en voetklemmen hiervan en de relatie tot de financiën van de school. Ook de voordelen, winsten en gunstige factoren komen aan de orde. We gaan
de diepte in waar het de bevoegdheden van de mr betreft. Meer info leest u
hier.De "open training" vindt meerdere keren per jaar plaats in Utrecht. Bij maatwerk bepaal jij zelf de lokatie. Meer info over een training op maat? klik
hier.