Ernstige gedragsproblemen in de klas

Organisatie
Share |

Organisatie
DIT IS WIJS Academy
Plaats
Amsterdam / Rotterdam / Hilversum
Beschrijving
De DIT IS WIJS Academy biedt wokrshops aan voor professionals in het onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Ernstige gedragsproblemen in de klas
Omschrijving
Gedragsproblemen versus gedragsstoornissen. Wat is het verschil, wat houden de 'labels' in? We besteden aandacht aan: observeren van ongewenst gedrag en het toepassen van interventies, positive behavior support, interactie en problemen daarmee en wat de
verbondenheid in de groep betekenen voor gedrag.