Engels voor Tweetalig Onderwijs

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Engels voor Tweetalig Onderwijs
Omschrijving

Onze wereld internationaliseert snel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groeiend aantal Nederlandse scholen kiest voor tweetalig onderwijs, doorgaans in het Engels en het Nederlands. Dit brengt naast vele kansen, ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor de docent die zijn vak in het Engels gaat geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Telefoon: 08850-71766
E-mail: professionaliserenflot@fontys.nl