Elke rekencoach een VIP

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Elke rekencoach een VIP
Omschrijving

Elke rekencoach een VIP

Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur

Voor wie: leerkrachten, interne begeleiders, remedial teachers en rekencoördinatoren die willen worden opgeleid tot rekencoach.

Inhoud:
In de training ‘Elke rekencoach een VIP!’ focussen we op de meest actuele rekenthematiek. U verdiept zich onder meer in de werkwijze van het protocol ERWD (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie). We bespreken het wat en hoe van de referentieniveaus 1F en 1S en wat te doen als leerlingen dit niet halen. Daarnaast maakt u kennis met het scholingsinstrument ‘Lesson Study’. Dit Japans-Amerikaanse model biedt uitstekende mogelijkheden om de expertise van de eigen leerkrachten boven tafel te krijgen en verder te ontwikkelen. U krijgt concrete handvatten aangereikt om samen met uw team initiatieven te nemen om het rekenonderwijs structureel te verbeteren.