Elke Rekencoach een VIP

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Elke Rekencoach een VIP
Omschrijving
In de training 'Elke rekencoach een VIP!' focussen we op de meest actuele rekenthematiek. U verdiept zich onder meer in de werkwijze van het protocol ERWD (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie). We bespreken het wat en hoe van de referentieniveaus
1F en 1S en wat te doen als leerlingen dit niet halen. Daarnaast maakt u kennis met het scholingsinstrument 'Lesson Study'. Dit Japans-Amerikaans model biedt uitstekende mogelijkheden om de expertise van de eigen leerkrachten boven tafel te krijgen en verder
te ontwikkelen. U krijgt concrete handvatten aangereikt om samen met uw team initiatieven te nemen om het rekenonderwijs structureel te verbeteren.