Eigen leiderschap

Organisatie
Share |

Organisatie
Interstudie NDO
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling Ons motto: Scholen sterker maken! Interstudie NDO – adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling – is actief op het gebied van: •Leiderschapsontwikkeling •Organisatie en HRM •Onderwijs, Docent en Team We werken voor organisaties in het po, vo, mbo en hoger onderwijs en sectoren die hiermee verbonden zijn, zoals jeugdzorg, overheden en kenniscentra.

Opleiding

Opleiding
Eigen leiderschap
Omschrijving

Doelgroep Leidinggevenden. Opbrengst •Beter zicht op de wijze waarop de eigen leiderschapsrol wordt opgepakt •Zicht op eigen leiderschapskwaliteiten en -belemmeringen. •Vergroting van het zelfvertrouwen in de rol als leider. •Overeenstemming in denken, willen, voelen en handelen. •Hernieuwde oriëntatie op leiderschap. •Vergroot vermogen om meervoudig naar de eigen praktijk te kijken. Thema’s •Kennismaking en leercontract: Verkenning van kwaliteiten en beperkingen. •Leiderschapsstijlen, verhelderen van leiderschapsbeelden, ontwikkelingsstadia van leiderschap. •Managen van eigen energie en die van anderen. •Omgaan met conflicten. •Omgaan met macht en kracht. •De richting van het leidinggeven van de deelnemers in de toekomst.