Dyslexiecoach Plus po en vo

Organisatie
Share |

Organisatie
CED groep
Plaats
Rotterdam
Beschrijving
De CED-Groep helpt de onderwijspraktijk innoveren en richt zich op groei van professionals in het onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.

Opleiding

Opleiding
Dyslexiecoach Plus po en vo
Omschrijving
Voor wie is de Pluscursus bedoeld?
De training is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die zich specialiseren tot Dyslexiecoach, maar net iets iets verder willen gaan dan de vaardigheidstraining Dyslexiecoach. De Plusversie geeft meer verdieping in de vorm van consultatie op de werkvloer en een terugkomdag. Deze Plusversie van de cursus Dyslexiecoach voldoet aan de richtlijnen van het ministerie voor het aanvragen van een Lerarenbeurs. Deze is aan te vragen bij de IB-Groep


Waar gaat het over?
Dyslectische leerlingen blijven, ook als zij een behandeling hebben gekregen en zelfs als die behandeling zeer succesvol was, zwakke lezers. Een zwakke leestechniek zal hun hele schoolloopbaan een meer of minder ernstige onderwijsbelemmering vormen. Dyslectische leerlingen moeten vaardigheden leren om daarmee om te leren gaan. Ook moeten ze oplossingen leren vinden die hun belemmeringen zo veel mogelijk compenseren. Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 heeft coaching van dyslectische leerlingen als specifiek aandachtspunt opgenomen.


Training dyslexiecoach
Vraag aan (dyslectische) leerlingen hoe het gaat en ze zullen antwoorden: “goed”. Vraag of er problemen zijn en het antwoord zal ontkennend zijn. De dyslexiecoach zal daarom over vaardigheden moeten beschikken om de dyslectische leerling

te laten nadenken over de last of de belemmeringen die hij (nog) ondervindt van zijn dyslexie als hij zijn schoolwerk moet doen;
daarvoor realistische oplossingen te laten bedenken die hem ‘passen’;
deze uit te laten voeren of te organiseren.
Daarnaast moet de coach vertrouwen in de competentie van de dyslectische leerling laten blijken en het gevoel van eigenwaarde van de dyslectische leerling ondersteunen. De dyslexiecoach is in staat leerlingen te selecteren voor het coachingstraject. De coach heeft kennis van compenserende en dispenserende maatregelen voor kinderen met leesproblematiek. Hij of zij beheerst de gespreksvaardigheden die de leerling stimuleert een voor hem of haar passende keuze te maken uit de mogelijke dispenserende en compenserende maatregelen. Coachingstrajecten hebben tot doel de zelfstandigheid van de leerling te vergroten en het probleemoplossend vermogen van de leerling te versterken. Een training tot dyslexiecoach is daarom vooral een vaardigheidstraining.


Wat u verder nog moet weten…

De training is post HBO. Van de deelnemers wordt een afgeronde Pabo of remedial teacheropleiding verwacht.
Kennis van dyslexie is een vereiste voor het volgen van de training;
Het betreft een training van 6 dagdelen; een persoonlijk/schoolspecifiek consult en een terugkomdag. daarnaast zijn er huiswerkopdrachten. U moet rekening houden met een totale studiebelasting van 200 SBU.
Apparatuur: Tijdens de training dyslexiecoach wordt gebruik gemaakt van video-opnames die door de cursisten gemaakt worden. De cursisten moeten daarom de beschikking hebben over opname apparatuur. Het is de bedoeling dat de cursisten hiermee hun gesprekken op beeld vastleggen. Voor tenminste twee bijeenkomsten wordt gevraagd om een opname te maken. Deze worden tijdens de cursus besproken.