Duurzaam personeelsbeleid po en vo

Organisatie
Share |

Organisatie
AOb Scholing
Plaats
Utrecht
Beschrijving

AOB Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching voor PO, VO en MBO/HBO. Theoretisch onderbouwd én praktijkgericht. Van cursussen over alle aspecten van medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten en maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Duurzaam personeelsbeleid po en vo
Omschrijving
Door de hogere AOW-gerechtigde leeftijd moet iedereen langer werken. Maar hoe ga je nu realiseren dat alle werknemers -jong en oud- in staat zijn op gezonde wijze hun bijdrage leveren aan goed onderwijs? Hiervoor is de duurzame inzetbaarheidregeling aan
de cao toegevoegd. Centraal in deze training staat het effect van duurzame inzetbaarheid op het personeelsbeleid van de school.

Levensfasebewust personeelsbeleid heeft gevolgen voor het onderwijsproces en dus ook op het HRM-beleid. Er moet worden gezocht naar een nieuw evenwicht tussen organisatiedoelen en professionele ruimte van het personeel: wat zijn aandachtsgebieden en welke aanpassingen zijn
er nodig. De mr heeft een rol in het succesvol vormgeven van dit nieuwe evenwicht. Aan de hand van een casus behandelt de training de cyclus van modern personeelsbeleid. Voor meer info, klik

hier
 voor vo, klik
hier
voor po.De open training vindt plaats in Utrecht. Bij een traning op maat komt de trainer naar jouw eigen school. Meer info over maatwerk lees je
hier.