Differentiëren op verdiepend niveau (vo)

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Differentiëren op verdiepend niveau (vo)
Omschrijving
Differentiëren op verdiepend niveauDuur van de training: anderhalve dagVoor wie: docenten in het voortgezet onderwijs die de training Differentiëren is te leren! hebben gevolgd en nog beter willen inzetten op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Ingangseis voor deelname aan de verdiepingstraining is dat u Differentiëren
is leren! heeft afgerond.Vervolgtraining op Differentiëren is te leren! in het voortgezet onderwijs. U leert aanvullende en verdiepende mogelijkheden om het differentiëren in de les vorm te geven. We gaan in op omgaan met onderpresteerders, differentiëren in toetsing en de inzet van
ICT. Als sluitstuk richten we ons op de borging van differentiatie op uw school. Bent u klaar voor verbreding en verdieping van uw handelingsrepertiore? U leert het in deze training.