Design and Research in Teaching

Organisatie
Share |

Organisatie
Nederlands Instituut voor Masters in Educatie
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Het NiME biedt docenten in het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de professionele lijn via masteropleidingen. De opleidingen zijn bedoeld voor excellente docenten die meer inhoud willen geven aan hun leraarschap in de klas, de school en hun omgeving. Docenten die zich op wetenschappelijke wijze willen verdiepen in vakdidactiek, pedagogiek en onderwijskunde, met de eigen school als leeromgeving en aansluitend bij de schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Design and Research in Teaching
Omschrijving
Deelnemers aan het masterprogramma ‘Design and Research in Teaching’ (DART) zijn docenten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de praktijk van het lesgeven en de ontwikkeling van het beroep van docent in het voortgezet onderwijs.

Het richtinggevend concept van de opleiding is het “Scientist-practitioner"-model. Praktijkvragen van de deelnemers zijn startpunt voor kennisontwikkeling. Via toetsing van de praktijkkennis van deelnemers aan wetenschappelijke kennis en het zelf doen van onderzoek bouwen de deelnemers een wetenschappelijk onderbouwde praktijktheorie op.

De opleiding biedt afgestudeerden een uitstekende basis voor een onderzoekstraject leidend tot een academische promotie (PhD).