De Mangrove, reflectieconferenties voor leidinggev

Organisatie
Share |

Organisatie
Interstudie NDO
Plaats
Nijmegen
Beschrijving
Adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling Ons motto: Scholen sterker maken! Interstudie NDO – adviesbureau voor onderwijsmanagement en -ontwikkeling – is actief op het gebied van: •Leiderschapsontwikkeling •Organisatie en HRM •Onderwijs, Docent en Team We werken voor organisaties in het po, vo, mbo en hoger onderwijs en sectoren die hiermee verbonden zijn, zoals jeugdzorg, overheden en kenniscentra.

Opleiding

Opleiding
De Mangrove, reflectieconferenties voor leidinggev
Omschrijving

Sinds elf jaar organiseert Interstudie NDO reflectieconferenties 'De Mangrove' voor leidinggevenden in het onderwijs. Potentiële deelnemers zijn mensen die ten dele aan reguliere cursussen voorbij zijn, maar wiens leerbehoefte niet is gestopt. 'De Mangrove' is een tropisch vloedbos. Een bos dat bij hoogwater gedeeltelijk overspoeld wordt met zeewater. In de veilige beschutting van de mangrovewortels en brakke grond, waar het zoet en het zout elkaar raakt, staat de tijd stil en ontstaan broedplaatsen boordevol nieuw leven. Deelnemers aan de Mangrove reflectieconfrenties zijn – terecht – kritisch over de vraag met welke andere deelnemers zij zich willen verbinden. Daarnaast hebben ze de behoefte om voor een langere periode een commitment aan te gaan, zodat een organische ontwikkeling in de groep mogelijk wordt. Ze zien dat inspirerend en geloofwaardig leidinggeven staat of valt met bewustzijn van eigen mogelijkheden en beperkingen en ze zijn sterk genoeg om elkaar, in een veilige situatie, de eigen creatieve twijfel toe te vertrouwen. Van tijd tot tijd willen ze, met gelijkgestemden in een vergelijkbare positie, de eenzaamheid van hun functie opheffen. Bovendien vinden ze het heerlijk te inspireren en geïnspireerd te worden. De deelnemers van elk gezelschap zijn afkomstig uit een vergelijkbare onderwijssector. Zij geven leiding op hetzelfde niveau. Zo zijn er gezelschappen waar de leden afkomstig zijn uit een College van Bestuur in het middelbaar- of agrarisch beroepsonderwijs. Unit-, afdelings- en sectordirecteuren uit diezelfde onderwijsvelden bevolken andere gezelschappen. In het voortgezet onderwijs zijn groepen geformeerd rond CvB-leden, rectoren en locatiedirecteuren.