De zorgcoördinator

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
De zorgcoördinator
Omschrijving

De zorgcoördinator

Duur: 2 dagen van 10.00 - 16.00 uur en een afsluitende middag van 13.00 - 16.30 uur

Voor wie: zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en hen die deze rol ambiëren.
In de training is er zowel aandacht voor de taak en positie van de zorgcoördinator binnen de school als voor de mogelijkheden van zorgcoördinatie binnen een samenwerkingsverband van scholen.

U oefent vaardigheden om besprekingen en planmatig handelen bij zorgleerlingen succesvol te laten verlopen.

  • U oefent met overlegvormen en gespreksvaardigheden.

Vragen waar u tijdens de training mee aan de slag gaat:

  • Welke zorgvisie is er binnen uw school en in het samenwerkingsverband?
  • Wat komt er in het zorgbeleidsplan en hoe werkt u met handelingsplannen?
  • Welke juridische aspecten zijn relevant?