De zorgcoördinator

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
De zorgcoördinator
Omschrijving
Er komt heel wat af op de zorgcoördinator. De overheid streeft naar kwaliteitsverhoging van het onderwijs en wil tegelijkertijd de begeleiding en ondersteuning budgetteren. Dit brengt met zich mee dat er andere competenties van de zorgcoördinator worden
gevraagd. U als zorgcoördinator hebt de taak ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen goed 'passend onderwijs' word gerealiseerd. Leraren zullen vaker een beroep op u doen, want van hen wordt meer gevraagd en overleg met ouders en externe begeleiders/deskundigen
gaat meer tijd en inspanning vergen. De training 'De zorgcoördinator' is gericht op deze veranderende situatie. De kennis en vaardigheden die u opdoet tijdens deze training zijn direct bruikbaar in uw werk op school.