De leerling aan het stuur - training coaching

Organisatie
Share |

Organisatie
Richtinggevoel Coachingsvaardigheden
Plaats
op locatie

Opleiding

Opleiding
De leerling aan het stuur - training coaching
Omschrijving
De leerling/student aan het stuur - training coachingsvaardigheden

Deze training helpt je om gesprekken met leerlingen plezieriger en effectiever te laten verlopen. Je leert gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden.

Je neemt je eigen casuïstiek mee en kunt in de training veel oefenen in praktische toepassing door rollenspellen, demo’s en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Kapstok van de training zijn de (neuro)Logische Niveaus van Bateson en Dilts. Je leert je eigen motivatie (je
why) beter kennen, waardoor je  in je gesprekken met leerlingen beter kunt aansluiten op hun belevingswereld.De training is opgebouwd uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

  • De trainingsbijeenkomsten: behandeling van modellen & theorie, oefenen en bespreken van casussen uit de praktijk
  • In intervisie-groepen onderling oefenen, casussen bespreken en inzichten delen.
  • In de 1-op-1 coaching kijken we specifiek naar jouw omstandigheden, leerstijl en bedoeling (je
    why). Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je een verdiepingsslag maakt en dat het geleerde echt toepasbaar is in je eigen situatie.Resultaten:

  • je beheerst meer gesprektechnieken en coachingsvaardigheden èn je weet wanneer je die het beste in kunt zetten
  • je weet wat jouw voorkeursstijl van coachen is, die bij jou past
  • je stimuleert de leerling om zelf de regie te nemen. Dit geeft meer intrinsieke motivatie bij de student
  • Tijdwinst voor jou, omdat je de leerling aan het werk zet
  • je hebt een beter beeld van jouw eigen why en kunt daardoor betere keuzes maken

Tijdstippen en data in overleg. Training wordt gepland bij voldoende aanmeldingen. Vanzelfsprekend kan in overleg worden gekeken naar een aangepaste inhoud, vorm of timing, specifiek geënt op de eigen situatie en voorkeuren.