Content and Language Integrated Learning

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Content and Language Integrated Learning
Omschrijving

Na het verwerven van de Engelse taal, op minimaal C1 niveau, kun je doorstromen naar de cursus Content and Language Integrated Learning (CLIL). Hier leer je jouw vak in een tweetalige onderwijsomgeving over te brengen. Na afronding van de cursus ga je op voor het Cambridge International Certificate for Teachers in Bilingual Education. Met dit certificaat kun je je professionaliteit als tweetalig docent aantonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Telefoon: 08850-71766
E-mail: professionaliserenflot@fontys.nl