Coachen & Systemisch Werk: Basisopleiding

Bureau Land & Partners organiseert regelmatig open informatiedagen en bijeenkomsten. Kijkt u op onze website voor de specifieke data.

Organisatie
Share |

Organisatie
Bureau land
Plaats
Ansen
Beschrijving
Bureau Land & Partners is het opleidingsinstituut waar psychologie praktisch en toepasbaar wordt ingezet. Theorie is mooi, dat het werkt is beter. Deze toepasbare psychologie vindt u in al onze opleidingen, leergangen en workshops en ook in onze coachingsactiviteiten. In de visie van Bureau Land & Partners staan reflectie, diepgang en ontwikkeling centraal. Onze missie is mensen zich bewust te laten worden van de drijfveren, patronen en resultaten in hun leven. Met de verworven kennis, vaardigheden en inzichten kunnen ze vervolgens kiezen voor doelgerichte verandering. Hiertoe bieden wij, in een stimulerende en veilige omgeving, de best mogelijke gereedschappen. Bureau Land & Partners is opgericht in 1993 door drs J.A. Land, psycholoog. Ons opleidingsprogramma bestaat uit: Leergangen, Trainingen, Opleidingen, Master Classes en workshops oa op het gebied van Coachen, NLP en Systemisch Werk (opstellingen). Al onze opleidingen en activiteiten zijn gericht op het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.

Opleiding

Opleiding
Coachen & Systemisch Werk: Basisopleiding
Omschrijving

Basisopleiding Systemisch Werk
De Basisopleiding Systemisch Werk van Bureau Land & Partners is een opleiding voor Coaches, Begeleiders en Professionals om de basis en het gedachtegoed te leren van Systemisch Werk voor Familie- en Organisatiesystemen. Systemisch Werk leren toepassen in Coaching en uw professie
Als Coach, Begeleider, Adviseur of Professional kunt u na afloop van deze opleiding de kennis en inzichten van Systemisch Werk inzetten in uw coachingssessies en professie. U leert verstrikkingen kennen die voor kunnen komen in systemen en daaruit voortkomend grote automatismen, waardoor mensen toch niet helemaal het leven leiden wat ze willen. Of waardoor organisaties, afdelingen, teams niet de resultaten behalen, die zij willen behalen. De inzichten worden vaak verkregen middels verschillende werkvormen van Systemisch Werk, waaronder Familie- en Organisatieopstellingen.

Systemisch Werk is meer dan Familie - en Organisatieopstellingen
In de opleiding ontwikkelt u een systemische denk, ziens- en werkwijze in Coaching en Begeleiding. U leert:

  • de grondhouding van Systemisch Werk;
  • de systemische principes kennen en hoe deze toe te passen in Coachings- en begeleidingssituaties en in uw rol als Coach / Manager ;
  • kijken met een systemische blik naar de vraagstukken van uw cliënt / organisatie;
  • begrijpen hoe het familiesysteem / organisatiesysteem van uzelf in elkaar zit en welke patronen & copingstijlen daaruit voort kunnen komen;
  • de kern van het 'probleem' te vinden, de oplossingsrichting te benoemen en vast te houden in een coachingstraject / begeleidingssituatie / veranderingstraject.

Uw eigen vragen uitwerken in een familie- of organisatieopstelling
Tijdens de opleiding werkt u veel met het Systemisch Interview en kunt u uw eigen vragen inbrengen. Deze worden uitgewerkt aan de hand van diverse werkvormen van Systemisch Werk (oa familie- en organisatie opstellingen), waardoor u zelf veel ervaring opdoet met deze manier van werken . Toepassingen in diverse werkvelden worden op deze manier duidelijk en inzetbaar voor u. In de laatste module wordt er ruim aandacht geschonken aan individuele vragen en deze worden systemisch uitgewerkt. Supervisie opstellingen worden er gedaan en toelichting en uitdieping voor verdere toepassingen.

De eerstvolgende Basis Opleiding Systemisch Werk, start op 22 oktober 2014.

Referenties
Hieronder kunt u enkele referenties lezen, van deelnemers aan deze Opleiding:

  • Door deze opleiding heb meer inzicht gekregen in mezelf en mijn geschiedenis vanuit liefde en respect. Ik ben hierdoor veel ruimer en milder gaan kijken naar mensen. Dat was is er is, mag er zijn. Als kinder- en Jeugdtherapeut geeft me dit nog een ruimere blik. - Geke / Kinder- & Jeugdtherapeut
  • Deze opleiding heeft mij verdieping en verrijking gegeven om op een diepere laag het contact aan te gaan zowel in coaching als privé situaties.
    Esther Coach / Trainer
  • Voor iemand die geïnteresseerd is in wat er speelt in je eigen wereld een aanrader. Je doet veel wijsheid en inzicht op in jezelf & de wereld om je heen. - Cato / Directeur Marine Ecosystems -