Coördinator taal

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over de Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Coördinator taal
Omschrijving
Opleiding Coördinator taal: zorgt u voor interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs?
Bent u leerkracht in het primair onderwijs en vindt u interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs voor alle kinderen belangrijk? Ambieert u het coördinatorschap taal en wilt u graag uw collega’s enthousiasmeren, voorwaarden scheppen voor kwalitatief goed taalonderwijs,
mede inhoud geven aan het taalbeleidsplan en de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op uw school bewaken? En heeft u zelf behoefte aan vakinhoudelijke scholing op dit terrein? De opleiding Coördinator taal zorgt ervoor dat u deze ambitie met vertrouwen
kunt aangaan.Doelgroep

U bent een ervaren leerkracht uit het primair onderwijs en heeft affiniteit met taalonderwijs. U ambieert een coördinerende rol binnen de school. Uw directie geeft u alle gelegenheid deze opleiding te volgen en het geleerde in de praktijk toe te passen. U heeft
een Pabo-diploma. Uw mededeelnemers hebben hetzelfde werk- en denkniveau en ambiëren eveneens het coördinatorschap taal.Programma/onderdelen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • taalbeleid - de rode draad door de hele opleiding - het opstellen van een taalbeleidsplan voor de eigen school in samenwerking met de directie, uitwerken van een onderdeel en presentatie
  • interactief taalonderwijs - mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat
  • inspireren en ondersteunen van collega’s - inspireren en ondersteunen van collega’s bij veranderingen in de school

Wat leert u tijdens de opleiding Coördinator taal?

Na het afronden van deze opleiding kunt u:

  • uw collega’s ondersteunen in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs
  • de kwaliteitszorg en het schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs initiëren en mede vormgeven
  • uw collega’s enthousiasmeren voor interactief taalonderwijs

Resultaat

Op basis van uw portfolio en een goedgekeurd taalbeleidsplan voor uw eigen school van de registeropleiding Coördinator Taal, ontvangt u een officieel erkend diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).
 De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.